TAXELE DE ÎNSCRIERE PENTRU ORICARE DINTRE PROBE NU SE MAI RETURNEAZĂ DUPĂ DATA DE 12 IULIE

REGULAMENT CAMPIONATUL NAȚIONAL DE DOWNHILL

Regulamentul Oficial “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill”

Art. 1 Organizatorii şi Regulamentul oficial al concursului

(1) Evenimentul “UP TO POSTĂVARU” este organizat de catre ACS KRONSTADT CYCLING , denumiți în continuare “Organizatori”;
(2) Participanţii la acastă probă – “UP TO POSTĂVARU- CAMPIONATUL NAȚIONAL DE DOWNHILL”- sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în permanenţă in perioada evenimentului, atât prin existenţa unei copii în locatia de desfasurare, cât şi prin prezentare directă, pe cale orală, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezent în locatia evenimentului.

(4) Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

Art. 2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill”

(1) Locul de desfasurare al “Up to Postăvaru-Campionatul Național de Downhill” este orasul Brașov, cu zona de desfasurare in Poiana Brașov ,

Bike Park Postăvaru , pe traseul de downhill.
(2) Competiția se va desfășura pe data de 21-22 Iulie 2023
(3) După data încheierii “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill”, dată determinată în conformitate cu art. 2 alin. (2), evenimentul se declara terminat, organizatorii nemaiavând nici o responsabilitate şi nemaiasumându-şi nici o obligaţie în legatură cu nici o circumstanţă care ar putea eventual conduce participantii aflati in locatia enuntata la art.2 alin (1) la concluzia actualităţii ori continuării “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill

(4) Toate câştigurile “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill” trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 3 Dreptul de participare

(1) La “Up to Postavaru- Campionatul Național de Downhill” pot participa sportivi licențiați FRC , indiferent de nationalitatea acestora.
(2) Toți participantii trebuie sa completeze lizibil și integral Formularul de Înscriere cu toate datele din Actul de Identitate. Toți participantii trebuie sa prezinte Actul de Identitate organizatorilor la înscriere.

(3) Toți participantii care nu au împlinit, până în data de desfășurare a evenimentului, varsta de 18 ani, se vor prezenta cu un acord scris și semnat de către cel puțin unul dintre părinți sau tutori legali; acordul scris trebuie legalizat notarial. Sau va fi însoțit pe toata

perioada concursului de cel puțin un părinte sau tutore legal.
(4) Toți participantii care nu au împlinit, până în data de desfășurare a evenimentului, varsta de 14 ani, se vor prezenta la eveniment numai însoțiți de unul din părinți sau tutori legali, cu un acord scris și semnat de către cel puțin unul dintre părinți sau tutori legali; acordul scris trebuie legalizat notarial.
(5) Toți participanții trebuie să dețină asigurari medicale valabile pe teritoriul României . Organizatorii isi declina orice răspundere în cazul în care aceasta clauza nu este respectată.
(6) Toți participantii trebuie sa fie apți din punct medical pentru practicarea activităților sportive. Participantii care suferă de afecțiuni medicale vor comunica detaliat aceste afectiuni organizatorilor înainte de începerea evenimentului. Necomunicarea acestor afectiuni îi absolvă pe organizatori de orice răspundere.
(7) Toți participantii trebuie sa fie pregatiti fizic si psihic si sa posede cunostintele tehnice corespunzătoare participarii la acest eveniment.
(8) Participantii trebuie sa aibă o conduită morala buna, sa nu aducă prejudicii celorlalți participanți și echipamentelor acestora, sa nu perturbe linistea publica si buna desfasurare a evenimentului.

Participantii inscrisi la categoriile: Junior Masculin, Junior Feminin, Elite Masculin, Elite Feminin vor fi automat inscrisi in Campionatul Balcanic.

Participantii la categoria “Amatori” pot participa doar in baza unei licente de sportiv amator de la FRC.

TAXA DE ÎNSCRIERE 350 LEI

Art. 4 Conditii de excludere

– Participantii nu respectă in totalitate programul de desfășurare al competiției
(1) În cazul in care participantii dau dovada de o conduita necorespunzatoare fata de ceilalți sportivi atat in timpul desfășurării concursului, in timpul premergator lui, cat si după finalizarea acestuia. (2) Participantii trebuie sa respecte regulamentul de funcționare al instalatiei de transport pe cablu si indicațiile personalului de deservire al

acesteia, in caz contrar riscand interzicerea folosirii transportului pe cablu, cat si excluderea din concurs.
(3) Participantii care, pe toata durata desfășurării evenimentului, inclusiv in perioada antrenamentelor si calificarilor, contribuie la accidentarea altor participanti sau aduc prejudicii acestora si/sau bicicletelor/echipamentelor acestora.

(4) Participantii care nu sunt prezenți la start sau dacă se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene ori anabolizante.
(5) Participantul care nu se supune prezentului regulament este exclus automat din competitie.

Art. 5 Echipament necesar

(1) Fiecare participant trebuie sa detina si sa poarte pe întreaga durata a evenimentului, inclusiv in timpul antrenamentelor, următoarele:
– Numarul de concurs;
– Cască de protectie in condiție buna și care respecta standardele in vigoare (ANSI, SNELL, CE);

– Ochelari de protectie cu banda elastica (nu ochelari de soare!);
– Manusi cu degete lungi (de preferinta);
– Armura cu protectie pentru coloana vertebrală (de preferinta);
– Protectii pentru coate si genunchi (obligatoriu pentru categoriile : Copii , Cadeți ,

Juniori);
– Incaltaminte adecvata pentru ciclism montan (de preferinta);
– Tricou cu maneca lunga si pantaloni lungi (de preferinta).
(2) Fiecare participant este obligat sa isi lege corect pe cap casca de protectie, utilizând mecanismul de inchidere al acesteia, in caz contrar riscand excluderea din competiție;
(3) Toți participantii trebuie sa se asigure ca bicicletele sunt in stare buna de funcționare; (4) Participantii vor permite organizatorilor sa inspecteze starea de funcționare a bicicletelor.
(5) Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude din competiție participantii ale căror biciclete nu corespund din punct de vedere tehnic condițiilor de traseu.
(6) Toți participantii trebuie sa afiseze vizibil numărul de concurs pe toata durata evenimentului, de la start si pana la sosire.
(7) Toți participantii trebuie sa fie conștienți de siguranta competiției si vor fi responsabili pentru propria siguranță in timpul cursei.

Art. 6 Prevederi inainte de cursa

(1) Parcurgerea pe jos a traseului este obligatorie. Toți participantii trebuie sa parcurgă întregul traseu pe jos înainte de prima coborare.
(2) Toți participantii trebuie sa parcurgă traseul pe bicicleta de cel puțin 2 ori înainte de calificarile cronometrate, ocazie cu care vor primi un însemn din partea organizatorilor pentru fiecare coborâre parcursa. Organizatorii își rezerva dreptul de a descalifica participantii care nu se supun acestei prevederi.

(3) Toți participantii sunt responsabili de transportul propriu pană la Start cu cel puțin 15 minute înainte de plecarea in cursa, așa cum a fost comunicata și afișată de către organizatori. Participantii care nu vor îndeplini aceasta cerinta vor fi descalificati automat. Participantii se vor asigura ca vor fi punctuali. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate in fața celor care nu îndeplinesc cerința enunțată la articolul 4 alineatul (3).

Art. 7 Prevederi in timpul cursei

(1) Toți participantii se vor supune indicațiilor arbitrilor de traseu.
(2) Participantii trebuie sa parcurgă întreaga lungime a traseului. Responsabilitatea respectării traseului oficial revine fiecărui concurent in parte.
(3) Concurenții nu vor face scurtături ale traseului, in afara celor permise de banda de marcaj; in cazul abaterii de la traseu, concurenții vor intra in traseu prin locul in care au ieșit accidental sau voit, altfel vor fi descalificati.
(4) Concurenții nu vor solicita si primi nici un fel de asistență tehnica pe întregul parcurs al traseului, inclusiv de la alți competitori.
(5) Participantii vor putea schimba bicicleta sau vor primi asistență tehnica numai in timpul dintre curse.
(6) Participantii nu vor folosi limbaj ofensiv si/sau vulgar, nu vor acționa într-un mod nesportiv si se vor supune tuturor deciziilor oficialilor.

Art. 8 Prevederi speciale

(1) Participantii vor respecta natura înconjurătoare și vor folosi numai traseul oficial.
(2) Participantii vor evita poluarea mediului înconjurător si nu vor lăsa în urma lor gunoi sau resturi.

(3) Nici un recipient din sticlă nu este permis pe traseu și pe langa acesta.

(4) Toți participantii isi vor îndruma susținătorii sa stea departe de traseul oficial pentru evitarea accidentelor.

Art. 9 Retragerea din cursa

(1) Participantii care doresc sa se retraga din cursa înainte de start îi vor informa pe Directorul de Cursa si pe reprezentantul cronometrajului. (2) Participantii care doresc sa se retraga din cursa în timpul acesteia se vor adresa celui mai apropiat Arbitru de Traseu și de asemenea reprezentantului cronometrajului de la sosire.

(3) Toți participantii care se retrag din cursa vor parcurge alta ruta catre zona de start sau sosire decât cea a traseului oficial. Este obligatoriu ca aceștia sa iasă din traseu pentru a nu pune în pericol siguranta celorlalti participanti.

Art. 10 Premierea

(1) Vor fi clasificati numai participantii care vor trece linia de sosire pe (cu) bicicleta si care au respectat traseul si nu au făcut abateri de la acesta. (2) Premiile vor fi acordate în ordinea timpilor de sosire (cea mai scurta durata cronometrata fiind considerat cel mai bun timp).

Art. 11 Conditii eliminatorii

Participantii vor fi descalificati imediat dacă:
– Nu poarta sau renunța la casca de protectie sau o poarta fără ca ea sa fie legata; – Schimba bicicleta în timpul cursei;
– Primesc asistență tehnică pentru reparații mecanice;
– Folosesc un limbaj abuziv, proferează amenințări și/sau comportament indecent.

REGULAMENT PROBA E-MTB

Art. 1 Organizatorii şi Regulamentul oficial al concursului

(1) Evenimentul “UP TO POSTĂVARU” este organizat de catre ACS KRONSTADT CYCLING, denumiți în continuare “Organizator”;

(2) Participanţii la acastă probă – “UP TO POSTĂVARU- proba de E-MTB,

sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial.

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în permanenţă in perioada evenimentului, atât prin existenţa unei copii în locatia de desfasurare, cât şi prin prezentare directă, pe cale orală, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezent în locatia evenimentului.

(4) Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

Art. 2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a “Up to Postăvaru” este

orasul Brașov, cu zona de desfasurare in Poiana Brașov, masivul Postavaru.

(2) Competiția se va desfășura pe data de 23 Iulie 2023

(3) După data încheierii “Up to Postavaru, data determinată în conformitate cu art. 2 alin. (2), evenimentul se declara terminat, organizatorii nemaiavând nici o responsabilitate şi nemaiasumându-şi nici o obligaţie în

legatură cu nici o circumstanţă care ar putea eventual conduce participantii aflati in locatia enuntata la art.2 alin (1) la concluzia actualităţii ori continuării “Up to Postavaru”

(4) Toate câştigurile “Up to Postavaru” trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea

nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 3 Dreptul de participare

(1) La “Up to Postavaru” – proba E-MTB pot participa ciclisti priofesionisti sau amatori bine antrenati, indiferent de nationalitatea acestora.

(2) Toți participantii trebuie sa completeze lizibil și integral Formularul de Înscriere cu toate datele din Actul de Identitate. Toți participantii trebuie sa prezinte Actul de Identitate organizatorilor la înscriere.

(3) Toți participantii care nu au împlinit, până în data de desfășurare a evenimentului, varsta de 18 ani, se vor prezenta cu un acord scris și semnat de către cel puțin unul dintre părinți sau tutori legali; Sau va fi însoțit pe toata perioada concursului de cel puțin un părinte sau tutore legal.

(4) Toți participantii trebuie sa fie apți din punct medical pentru practicarea activităților sportive. Participantii care suferă de afecțiuni medicale vor comunica detaliat aceste afectiuni organizatorilor înainte de începerea evenimentului. Necomunicarea acestor afectiuni îi absolvă pe organizatori de orice răspundere.

(7) Toți participantii trebuie sa fie pregatiti fizic si psihic si sa posede cunostintele tehnice corespunzătoare participarii la acest eveniment.

(8) Participantii trebuie sa aibă o conduită morala buna, sa nu aducă prejudicii celorlalți participanți și echipamentelor acestora, sa nu perturbe linistea publica si buna desfasurare a evenimentului. 

TAXA DE INSCRIERE: 200 RON/ PERS.

Art. 4 Conditii de excludere

– Participantii nu respectă in totalitate programul de desfășurare al competiției

(1) În cazul in care participantii dau dovada de o conduita necorespunzatoare fata de ceilalți sportivi atat in timpul desfășurării concursului, in timpul premergator lui, cat si după finalizarea acestuia.

(2) Participantii care, pe toata durata desfășurării evenimentului contribuie la accidentarea altor participanti sau aduc prejudicii acestora si/sau bicicletelor/echipamentelor acestora.

(3) Participantii care nu sunt prezenți la start sau dacă se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene ori anabolizante.

(4) Participantul care nu se supune prezentului regulament este exclus automat din competitie.

Art. 5 Echipament necesar

Bicicletă de tip MTB cu roți de 26”, 27,5” sau 29” asistată electric, cu o singură baterie (fără baterie de rezervă și fără range extender)

Fiecare participant trebuie sa detina si sa poarte pe întreaga durata a evenimentului, inclusiv in timpul antrenamentelor, următoarele:

  • Numarul de concurs
  • Cască de protectie

Ar fi indicat ca participantii sa aibe cate un bidon de apa pe suportul de bidon de pe bicicleta si sa nu isi uite manusile de ciclism acasa!

  • Bicicletele vor fi verificate înainte de start.
  • Este permisă participarea cu o singură baterie cu o capacitate de maxim 800Wh.
  • Asistare electrică, fără acționare electrică directă!
  • Viteza maximă de asistare limitată la 25km/h.

Toți participantii trebuie sa se asigure ca bicicletele sunt in stare buna de funcționare;

Participantii vor permite organizatorilor sa inspecteze starea de funcționare a bicicletelor.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude din competiție participantii ale căror biciclete nu corespund din punct de vedere tehnic condițiilor de traseu.

Toți participantii trebuie sa afiseze vizibil numărul de concurs pe toata durata

evenimentului, de la start si pana la sosire.

Toți participantii trebuie sa fie conștienți de siguranta competiției si vor fi responsabili pentru propria siguranță in timpul cursei.

Art. 6 Prevederi in timpul cursei

(1) Toți participantii se vor supune indicațiilor arbitrilor de traseu.

(2) Participantii trebuie sa parcurgă întreaga lungime a traseului. Responsabilitatea respectării traseului oficial revine fiecărui concurent in parte.

(3) Concurenții nu vor face scurtături ale traseului, in afara celor permise de banda demarcaj; in cazul abaterii de la traseu, concurenții vor intra in traseu prin locul in care au ieșit accidental sau voit, altfel vor fi descalificati.

(4) Concurenții nu vor solicita si primi nici un fel de asistență tehnica pe întregul parcurs al traseului, inclusiv de la alți competitori.

(6) Participantii nu vor folosi limbaj ofensiv si/sau vulgar, nu vor acționa într-un mod nesportiv si se vor supune tuturor deciziilor oficialilor.

Art. 7 Prevederi speciale

(1) Participantii vor respecta natura înconjurătoare și vor folosi numai traseul oficial.

(2) Participantii vor evita poluarea mediului înconjurător si nu vor lăsa în urma lor gunoi sau resturi.

(3) Nici un recipient din sticlă nu este permis pe traseu și pe langa acesta.

(4) Toți participantii isi vor îndruma susținătorii sa stea departe de traseul oficial pentru evitarea accidentelor.

Art. 8 Retragerea din cursa

(1) Participantii care doresc sa se retraga din cursa înainte de start îi vor informa pe Directorul de Cursa si pe reprezentantul cronometrajului.

(2) Participantii care doresc sa se retraga din cursa în timpul acesteia se vor adresa celui mai apropiat Arbitru de Traseu și de asemenea reprezentantului cronometrajului de la sosire.

(3) Toți participantii care se retrag din cursa vor parcurge alta ruta catre zona de start sau sosire decât cea a traseului oficial. Este obligatoriu ca aceștia sa iasă din traseu pentru a nu pune în pericol siguranta celorlalti participanti

Art. 9 Premierea

(1) Vor fi clasificati numai participantii care vor trece linia de sosire pe (cu) bicicleta si care au respectat traseul si nu au făcut abateri de la acesta.

(2) Premiile vor fi acordate în ordinea timpilor de sosire (cea mai scurta durata cronometrata fiind considerat cel mai bun timp).

REGULAMENT PROBA MTB

Art. 1 Organizatorii şi Regulamentul oficial al concursului

(1) Evenimentul “UP TO POSTĂVARU” este organizat de catre ACS KRONSTADT CYCLING, denumiți în continuare “Organizatori”;
(2) Participanţii la acastă probă – “UP TO POSTĂVARU- proba de MTB,
sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial.
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în permanenţă in perioada evenimentului, atât prin existenţa unei copii în locatia de desfasurare, cât şi prin prezentare directă, pe cale orală, de personalul special instruit al Organizatorilor, la sedinta tehnica prezent în locatia evenimentului.
(4) Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

Art. 2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a “Up to Postăvaru” este
orasul Brașov, cu zona de desfasurare in Poiana Brașov, masivul Postavaru.
(2) Competiția se va desfășura pe data de 21-23 iulie 2023
(3) După data încheierii “Up to Postavaru, data determinată în conformitate cu art. 2 alin. (2), evenimentul se declara terminat, organizatorii nemaiavând nici o responsabilitate şi nemaiasumându-şi nici o obligaţie în
legatură cu nici o circumstanţă care ar putea eventual conduce participantii aflati in locatia enuntata la art.2 alin (1) la concluzia actualităţii ori continuării “Up to Postavaru”
(4) Toate câştigurile “Up to Postavaru” trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea
nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 3 Dreptul de participare
(1) La “Up to Postavaru” – proba MTB pot participa ciclisti profesioniști sau amatori bine antrenati, indiferent de naționalitatea acestora.
(2) Toți participantii trebuie să completeze lizibil și integral Formularul de Înscriere cu toate datele din Actul de Identitate. Toți participanții trebuie să prezinte Actul de Identitate organizatorilor la înscriere.
(3) Toți participanții care nu au împlinit, până în data de desfășurare a evenimentului, varsta de 18 ani, se vor prezenta cu un acord scris și semnat de către cel puțin unul dintre părinți sau tutori legali; Sau va fi însoțit pe toata perioada concursului de cel puțin un părinte sau tutore legal.
(4) Toți participantii trebuie sa fie apți din punct medical pentru practicarea activităților sportive. Participantii care suferă de afecțiuni medicale vor comunica detaliat aceste afectiuni organizatorilor înainte de începerea evenimentului. Necomunicarea acestor afectiuni îi absolvă pe organizatori de orice răspundere. Participanții trebuie să prezinte o asigurare medicală care să acopere sporturi de tip mountainbike.
(7) Toți participantii trebuie sa fie pregatiti fizic si psihic si sa posede cunostintele tehnice corespunzătoare participarii la acest eveniment.
(8) Participantii trebuie sa aibă o conduită morala buna, sa nu aducă prejudicii celorlalți participanți și echipamentelor acestora, sa nu perturbe linistea publica si buna desfasurare a evenimentului.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a comasa o categorie cu cea imediat superioara in lipsa a minim 30 participanti.

TAXA DE INSCRIERE: 150 RON/ PERS.

Art. 4 Condiții de excludere
– Participantii nu respectă in totalitate programul de desfășurare al competiției
(1) În cazul in care participanții dau dovada de o conduită necorespunzatoare față de ceilalți sportivi atât în timpul desfășurării concursului, în timpul premergator lui, cât și după finalizarea acestuia.
(2) Participantii care, pe toata durata desfășurării evenimentului contribuie la accidentarea altor participanți sau aduc prejudicii acestora si/sau bicicletelor/echipamentelor acestora.
(3) Participanții care nu au echipamentul obligatoriu.
(4) Participantii care nu sunt prezenți la start sau dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene ori anabolizante.
(5) Participantul care nu se supune prezentului regulament este exclus automat din competitie.

Art. 5 Echipament necesar
Bicicletă de tip MTB cu roți de 26”, 27,5” sau 29”
Fiecare participant trebuie sa detina si sa poarte pe întreaga durata a evenimentului, inclusiv in timpul antrenamentelor, următoarele:
Numarul de concurs
Cască de protectie
Ar fi indicat ca participantii sa aibe cate un bidon de apa pe suportul de bidon de pe bicicleta si sa nu isi uite manusile de ciclism acasa!

Toți participantii trebuie sa se asigure ca bicicletele sunt in stare buna de funcționare;
Participantii vor permite organizatorilor sa inspecteze starea de funcționare a bicicletelor.
Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude din competiție participanții ale căror biciclete nu corespund din punct de vedere tehnic condițiilor de traseu.
Toți participanții trebuie să afișeze vizibil numărul de concurs pe toata durata
evenimentului, de la start și până la sosire.
Toți participantii trebuie sa fie conștienți de siguranta competiției și vor fi responsabili pentru propria siguranță în timpul cursei, purtând corespunzător echipamentul de protecție pe toată durata competiției.

Art. 6 Prevederi în timpul cursei
(1) Toți participantii se vor supune indicațiilor arbitrilor de traseu.
(2) Participanții trebuie să parcurgă întreaga lungime a traseului. Responsabilitatea respectării traseului oficial revine fiecărui concurent în parte.
(3) Concurenții nu vor face scurtături ale traseului, în afara celor permise de banda demarcaj; în cazul abaterii de la traseu, concurenții vor intra în traseu prin locul în care au ieșit accidental sau voit, altfel vor fi descalificați.
(4) Concurenții nu vor solicita și primi nici un fel de asistență tehnică pe întregul parcurs al traseului, inclusiv de la alți competitori.
(6) Participantii nu vor folosi limbaj ofensiv si/sau vulgar, nu vor acționa într-un mod nesportiv si se vor supune tuturor deciziilor oficialilor.

Art. 7 Prevederi speciale
(1) Participantii vor respecta natura înconjurătoare și vor folosi numai traseul oficial.
(2) Participantii vor evita poluarea mediului înconjurător si nu vor lăsa în urma lor gunoi sau resturi.
(3) Nici un recipient din sticlă nu este permis pe traseu și pe langa acesta.
(4) Toți participantii isi vor îndruma susținătorii sa stea departe de traseul oficial pentru evitarea accidentelor.

Art. 8 Retragerea din cursa
(1) Participantii care doresc sa se retraga din cursa înainte de start îi vor informa pe Directorul de Cursa si pe reprezentantul cronometrajului.
(2) Participantii care doresc sa se retraga din cursa în timpul acesteia se vor adresa celui mai apropiat Arbitru de Traseu și de asemenea reprezentantului cronometrajului de la sosire.
(3) Toți participantii care se retrag din cursa vor parcurge alta ruta catre zona de start sau sosire decât cea a traseului oficial. Este obligatoriu ca aceștia sa iasă din traseu pentru a nu pune în pericol siguranta celorlalti participanti.

Art. 9 Premierea
(1) Vor fi clasificati numai participantii care vor trece linia de sosire pe (cu) bicicleta si care au respectat traseul si nu au făcut abateri de la acesta.
(2) Premiile vor fi acordate în ordinea timpilor de sosire (cea mai scurta durata cronometrata fiind considerat cel mai bun timp).

REGULAMENT PROBA ALERGARE

Art. 1 Organizatorii şi Regulamentul oficial al concursului

(1) Evenimentul “UP TO POSTĂVARU” este organizat de catre ACS KRONSTADT CYCLING, denumiți în continuare “Organizatori”;

(2) Participanţii la acastă probă – “UP TO POSTĂVARU- proba de ALERGARE,

sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial.

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în permanenţă in perioada evenimentului, atât prin existenţa unei copii în locatia de desfasurare, cât şi prin prezentare directă, pe cale orală, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezent în locatia evenimentului.

(4) Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

Art. 2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a “Up to Postăvaru” este

orasul Brașov, cu zona de desfasurare in Poiana Brașov, masivul Postăvaru.

(2) Competiția se va desfășura pe data de 21-23 iulie 2023

(3) După data încheierii “Up to Postăvaru, data determinată în conformitate cu art. 2 alin. (2), evenimentul se declară terminat, organizatorii nemaiavând nici o responsabilitate şi nemaiasumându-şi nici o obligaţie în

legatură cu nici o circumstanţă care ar putea eventual conduce participantii aflati in locatia enuntata la art.2 alin (1) la concluzia actualităţii ori continuării “Up to Postăvaru”

(4) Toate câştigurile “Up to Postăvaru” trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea

nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 3 Dreptul de participare

(1) La “Up to Postăvaru” – proba de alergare montană pot participa profesioniști sau amatori bine antrenati, indiferent de naționalitatea acestora.

(2) Toți participantii trebuie sa completeze lizibil și integral Formularul de Înscriere cu toate datele din Actul de Identitate. Toți participantii trebuie sa prezinte Actul de Identitate organizatorilor la înscriere.

(3) Toți participantii care nu au împlinit, până în data de desfășurare a evenimentului, varsta de 18 ani, se vor prezenta cu un acord scris și semnat de către cel puțin unul dintre părinți sau tutori legali; Sau va fi însoțit pe toata perioada concursului de cel puțin un părinte sau tutore legal.

(4) Toți participantii trebuie sa fie apți din punct medical pentru practicarea activităților sportive. Participantii care suferă de afecțiuni medicale vor comunica detaliat aceste afectiuni organizatorilor înainte de începerea evenimentului. Necomunicarea acestor afectiuni îi absolvă pe organizatori de orice răspundere.

(7) Toți participantii trebuie sa fie pregatiti fizic si psihic si sa posede cunostintele tehnice corespunzătoare participarii la acest eveniment.

(8) Participantii trebuie sa aibă o conduită morală bună, să nu aducă prejudicii celorlalți participanți și echipamentelor acestora, sa nu perturbe linistea publica si buna desfasurare a evenimentului.

TAXA DE INSCRIERE: 150 RON/ PERS.

Art. 4 Condiții de excludere

– Participanții nu respectă în totalitate programul de desfășurare al competiției

(1) În cazul în care participanții dau dovadă de o conduită necorespunzătoare față de ceilalți sportivi atât în timpul desfășurării concursului, în timpul premergător lui, cât și după finalizarea acestuia.

(2) Participantii care, pe toata durata desfășurării evenimentului contribuie la accidentarea altor participanți.

(3) Participantii care nu sunt prezenți la start sau dacă se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene ori anabolizante.

(4) Participantul care nu se supune prezentului regulament este exclus automat din competitie.

Art. 5 Echipament necesar

Fiecare participant trebuie sa detina si sa poarte pe întreaga durata a evenimentului, următoarele:

  • Încălțăminte adecvată pentru alergare montană
  • Numarul de concurs

Toți participantii trebuie să afișeze vizibil numărul de concurs pe toata durata

evenimentului, de la start si până la sosire.

Toți participantii trebuie să fie conștienți de siguranța competiției si vor fi responsabili pentru propria siguranță în timpul cursei.

Art. 6 Prevederi în timpul cursei

(1) Toți participanții se vor supune indicațiilor arbitrilor de traseu.

(2) Participanții trebuie să parcurgă întreaga lungime a traseului. Responsabilitatea respectării traseului oficial revine fiecărui concurent în parte.

(3) Concurenții nu vor face scurtături ale traseului, în afara celor permise de banda demarcaj; în cazul abaterii de la traseu, concurenții vor intra în traseu prin locul in care au ieșit accidental sau voit, altfel vor fi descalificati.

(4) Concurenții nu vor solicita si primi nici un fel de asistență tehnică pe întregul parcurs al traseului, inclusiv de la alți competitori.

(6) Participantii nu vor folosi limbaj ofensiv si/sau vulgar, nu vor acționa într-un mod nesportiv si se vor supune tuturor deciziilor oficialilor.

Art. 7 Prevederi speciale

(1) Participantii vor respecta natura înconjurătoare și vor folosi numai traseul oficial.

(2) Participantii vor evita poluarea mediului înconjurător si nu vor lăsa în urma lor gunoi sau resturi.

(3) Nici un recipient din sticlă nu este permis pe traseu și pe langa acesta.

(4) Toți participantii își vor îndruma susținătorii să stea departe de traseul oficial pentru evitarea accidentelor.

Art. 8 Retragerea din cursa

(1) Participantii care doresc sa se retraga din cursa înainte de start îi vor informa pe Directorul de Cursa si pe reprezentantul cronometrajului.

(2) Participantii care doresc să se retragă din cursă în timpul acesteia se vor adresa celui mai apropiat Arbitru de Traseu și de asemenea reprezentantului cronometrajului de la sosire.

(3) Toți participantii care se retrag din cursa vor parcurge altă ruta catre zona de start sau sosire decât cea a traseului oficial. Este obligatoriu ca aceștia sa iasă din traseu pentru a nu pune în pericol siguranța celorlalți participanti.

Art. 9 Premierea

(1) Vor fi clasificati numai participantii care vor trece linia de sosire si care au respectat traseul si nu au făcut abateri de la acesta.

(2) Premiile vor fi acordate în ordinea timpilor de sosire (cea mai scurtă durată cronometrată fiind considerat cel mai bun timp).

REGULAMENT PROBA MTB COPII UP TO POSTĂVARU

 

Art. 1 Prevederi generale

Prezentul regulament se aplică probei de MTB Copii Up to Postăvaru.

Concursul este organizat de ACS Kronstadt Cycling, în parteneriat cu OMV Petrom, Fortech, Primăria Brașov, Specialized România

Pentru participarea la această probă, concurenții trebuie să dețină o bicicletă in stare de funcționare, cu sistem de frânare, dopuri de ghidon și fără accesorii care pot pune în pericol deplasarea pe traseu(coșuleț, portbagaj etc).

Nu sunt permise triciclete, biciclete fără pedale sau biciclete cu roți ajutătoare.

Înscrierea este GRATUITĂ și se va face exclusiv ONLINE pe website-ul www.uptopostavaru.ro/inscrieri

Ne rezervăm dreptul de a refuza participarea la cursă, în cazul în care echipamentul nu este corespunzător sau concurentul nu este apt dpdv fizic să concureze.

Prin înscrierea la această probă, se vor lua la cunoștință acest regulament, precum și faptul că, fotografiile și filmările făcute la eveniment, vor fi folosite de către organizator în scopuri de promovare a evenimentului.

 

Art. 2 Categorii de participanți

Feminin Masculin An naștere
A A 2009-2010
B B 2011-2012
C C 2013-2014
D1 D1 2015-2016
D2 D2 2017-2018

 

Art. 3 Echipament obligatoriu

Participanții la proba MTB Copii sunt obligați să poarte cască de protecție pe toată durata concursului.

Îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată sunt recomandate ( papuci aderenți, preferabil pentru MTB, pantaloni și bluză pentru munte, preferabil pentru MTB)

Se recomandă și mânuși, genunchere, cotiere.

 

Art. 4 Obligații

Părinții minorilor vor semna o declarație pe proprie răspundere, în ceea ce privește starea de sănătate a copilului, în vederea participării la eveniment.

În cazul în care copiii nu sunt însoțiți de către părinți, însoțitorul va prezenta la Race office o declarație notarială în format fizic, unde părintele specifică acordul ca minorul să fie însoțit de persoana respectivă și participarea la concursul de MTB Copii.

Participanții trebuie să respecte marcajul traseului, indicațiile staff-ului din echipa organizatorică, precum și prezentul regulament.

Fiecare tutore/părinte își va asuma responsabilitatea și va admite ca minorul este responsabil de propria sa siguranță. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în eventuala situație a unor accidentări produse în timpul concursului.

Concurenții care abandonează traseul sunt descalificați.

Concurenții care nu respectă regulamentul sunt descalificați.

Concurenții care nu respectă marcajele traseului și indicațiile personalului sunt descalificați.

Concurenții care nu au echipament adecvat la momentul startului, nu vor fi lăsați să participe.

 

Art. 5 Traseu

Traseul va fi adaptat în funcție de fiecare categorie de vârstă. Acesta va fi amenajat pe pârtia Stadion, în partea de sosire către telegondola Postăvaru Express.

Traseul constă în parcurgerea în regim cross country, a porțiunii delimitate de benzile de marcaj.

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba locația traseului, în funcție de diferiți factori, cu condiția ca acesta să notifice participanții.

 

Art. 6 Program concurs

 Programul poate suferi modificări, în funcție de condițiile meteo, eventuale întârzieri în procesul de organizare sau accidentări.

Înaintea începerii concursului, se va face o ședință tehnică, unde staff-ul va instrui participanții în vederea desfășurării optime a concursului.

Numerele de concurs primite în kit-ul de participare trebuiesc plasate în partea din față a bicicletei și este obligatoriu să fie purtate pe tot parcursul concursului.

În caz de abandon, pană sau accidentare, participantul se va îndrepta către cel mai apropiat marshal de traseu, pentru ajutor și va elibera traseul cât mai repede cu putință.

 

Sâmbătă 22 iulie

12:30-13:30 – Start categorii D2, D1, C

13:30-13:45 – Premiere categorii D2,D1,C

16:15 – Start categorii B, A

17:30 – Terminat concurs categorii B, A

17:45 – Premiere copii, alergare, mtb, downhill

 

Art. 7 Alte prevederi

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, regulamentul sau informațiile oferite participanților, cu condiția ca acest lucru să fie făcut cu 48h înaintea desfășurării evenimentului.

Reclamațiile sau contestațiile se vor depune în decurs de 20 de minute după terminarea cursei, la Race Office.

Premiile vor fi publicate pe website-ul competiției cu o săptămână înainte de eveniment, precum și traseul pentru categoriile de vârstă  A și B.